Standard Svensk standard · SS-EN 1993-4-1:2007/AC:2009

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 4-1: Silor

Status: Gällande

Ämnesområden

Behandling och lagring av jordbruksprodukter (65.040.20) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos

Artikelnummer: STD-69961

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-06-04

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN 1993-4-1:2007 , SS-EN 1993-4-1:2007