Standard Svensk standard · SS-EN 1994-1-1:2005

Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1994-1-1:2005/AC:2009 , SS-EN 1994-1-1:2005/AC:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1994-1-1:2005

Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


Del 1-1 av Eurokod 4 ger en allmän grund för utformningen av kompositstrukturer tillsammans med specifika regler för byggnader.

Följande ämnen behandlas i del 1-1:
Avsnitt 1: Allmänt
Avsnitt 2: Utformningsgrund
Avsnitt 3: Material
Avsnitt 4: Hållbarhet
Avsnitt 5: Strukturell analys
Avsnitt 6: Ultimate limit states
Avsnitt 7: Gränsvärden för service
Avsnitt 8: Sammansatta leder i ramar för byggnader
Avsnitt 9: Kompositplattor med profilerad stålplåt för byggnader

Omfattning
(1) Part 1-1 of Eurocode 4 gives a general basis for the design of composite structures together with specific rules for buildings.
(2) The following subjects are dealt with in Part 1-1:
Section 1: General
Section 2: Basis of design
Section 3: Materials
Section 4: Durability
Section 5: Structural analysis
Section 6: Ultimate limit states
Section 7: Serviceability limit states
Section 8: Composite joints in frames for buildings
Section 9: Composite slabs with profiled steel sheeting for buildings

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 4, Samverkanskonstruktioner i stål och betong (91.070.04) Eurokod, bro (91.070.60) Stålkonstruktioner (91.080.13) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1994-1-1:2005

Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Artikelnummer: STD-68994

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-01-14

Antal sidor: 132

Finns även på: SS-EN 1994-1-1:2005

Ersätter: SS-ENV 1994-1-1