Standard Svensk standard · SS-EN 1994-1-1:2005

Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 1994-1-1:2005/AC:2009 , SS-EN 1994-1-1:2005/AC:2009

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

Del 1-1 av Eurokod 4 ger en allmän grund för utformningen av kompositstrukturer tillsammans med specifika regler för byggnader.

Följande ämnen behandlas i del 1-1:
Avsnitt 1: Allmänt
Avsnitt 2: Utformningsgrund
Avsnitt 3: Material
Avsnitt 4: Hållbarhet
Avsnitt 5: Strukturell analys
Avsnitt 6: Ultimate limit states
Avsnitt 7: Gränsvärden för service
Avsnitt 8: Sammansatta leder i ramar för byggnader
Avsnitt 9: Kompositplattor med profilerad stålplåt för byggnader

Omfattning
(1) Part 1-1 of Eurocode 4 gives a general basis for the design of composite structures together with specific rules for buildings. (2) The following subjects are dealt with in Part 1-1: Section 1: General Section 2: Basis of design Section 3: Materials Section 4: Durability Section 5: Structural analysis Section 6: Ultimate limit states Section 7: Serviceability limit states Section 8: Composite joints in frames for buildings Section 9: Composite slabs with profiled steel sheeting for buildings

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 4, Samverkanskonstruktioner i stål och betong (91.070.04) Eurokod, bro (91.070.60) Stålkonstruktioner (91.080.13) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-68994

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-01-14

Antal sidor: 132

Finns även på: SS-EN 1994-1-1:2005

Ersätter: SS-ENV 1994-1-1