Standard Svensk standard · SS-ENV 1994-1-1

Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1994-1-1:2005 , SS-EN 1994-1-1:2005

Ämnesområden

Byggnader (91.040) Byggnadsstommar (91.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Artikelnummer: STD-17804

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-01-19

Antal sidor: 188

Ersätts av: SS-EN 1994-1-1:2005 , SS-EN 1994-1-1:2005