Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-6:2007

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-6: Skal

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 1993-1-6:2007/A1:2017 , SS-EN 1993-1-6:2007/A1:2017

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

EN 1993-1-6 ger grundläggande designregler för pläterade stålkonstruktioner som har formen av ett revolverskal.

Denna standard är avsedd för användning i enlighet med EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-4, EN 1993-1-9 och de relevanta tillämpningsdelarna i EN 1993, som inkluderar:
Del 3.1 för torn och master
Del 3.2 för skorstenar;
Del 4.1 för silor
Del 4.2 för tankar;
Del 4.3 för rörledningar.

Omfattning
(1) EN 1993-1-6 gives basic design rules for plated steel structures that have the form of a shell of revolution. (2) This Standard is intended for use in conjunction with EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-4, EN 1993-1-9 and the relevant application parts of EN 1993, which include: Part 3.1 for towers and masts; Part 3.2 for chimneys; Part 4.1 for silos; Part 4.2 for tanks; Part 4.3 for pipelines.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8016836

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-07

Antal sidor: 108

Finns även på: SS-EN 1993-1-6:2007