Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-6:2007

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-6: Skal

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 1993-1-6:2007/A1:2017 , SS-EN 1993-1-6:2007/A1:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-6:2007

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-6: Skal
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 3 843 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 3 843 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 6 148,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


EN 1993-1-6 ger grundläggande designregler för pläterade stålkonstruktioner som har formen av ett revolverskal.

Denna standard är avsedd för användning i enlighet med EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-4, EN 1993-1-9 och de relevanta tillämpningsdelarna i EN 1993, som inkluderar:

  • Del 3.1 för torn och master
  • Del 3.2 för skorstenar;
  • Del 4.1 för silor
  • Del 4.2 för tankar;
  • Del 4.3 för rörledningar.
Omfattning
(1) EN 1993-1-6 gives basic design rules for plated steel structures that have the form of a shell of revolution.

(2) This Standard is intended for use in conjunction with EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-4, EN 1993-1-9 and the relevant application parts of EN 1993, which include:
Part 3.1 for towers and masts;
Part 3.2 for chimneys;
Part 4.1 for silos;
Part 4.2 for tanks;
Part 4.3 for pipelines.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-6:2007

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-6: Skal
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 3 843 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 3 843 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 6 148,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures

Artikelnummer: STD-8016836

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-07

Antal sidor: 108

Finns även på: SS-EN 1993-1-6:2007