Standard Svensk standard · SS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014

Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande

Omfattning
Supplementary to Part 1-1. Additional and varied rules to be used for the design of composite structures which are required to avoid premature structural collapse and to limit the spread of fire in the accidental situation of exposure to fire.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 4, Samverkanskonstruktioner i stål och betong (91.070.04) Eurokod, brand (91.070.70) Stålkonstruktioner (91.080.13) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-101279

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-02

Antal sidor: 8

Finns även på: SS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014

Tillägg till: SS-EN 1994-1-2:2005 , SS-EN 1994-1-2:2005