Standard Svensk standard · SS-EN 1090-1:2009+A1:2011

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1090-1:2009+A1:2011

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standarden, med beteckningen SS-EN 1090-1:2009+A1:2011, fastställer krav för bedömning av överensstämmelse för bärverksdelar av stål och aluminium samt för byggsatser som marknadsförs som byggprodukter. Bedömningen av överensstämmelse omfattar tillverkningsegenskaper och i tillämpliga fall dimensioneringsegenskaper.

Standarden gäller för bärverksdelar som är

  • serietillverkade
  • ej serietillverkade, inklusive byggsatser
  • tillverkade av varmvalsade eller kallformade ingående produkter
  • tillverkade av ingående produkter som har tillverkats med annan teknik.
  • tillverkade som kallformade profiler och profilerad plåt enligt EN 1993-1-3 och EN 1999-1-4.

Standarden omfattar inte bedömning av överensstämmelse för bärverksdelar för bl.a. innertak, räls eller syllar avsedda för järnvägssystem. För mer information om produkter som inte omfattas av den här standarden, se den icke uttömmande förteckningen som tillhandahålls av CEN: List of product ¬– CE marking EN 1090 1 2009 A1 2011. Standarden innehåller inte heller regler för tillverkning och dimensionering av bärverk.

Fördelar med att använda standarden

Den här standarden utgör ett verkningsfullt redskap för dig som vill CE-märka dina bärverksdelar och för dig som vill kontrollera att bärverksdelarnas egenskaper överensstämmer med de egenskaper som tillverkaren har angett. Kraven omfattar hela bedömningsprocessen, bland annat:

  • bedömning av överensstämmelse för olika typer av bärverksdelar
  • vilka utvärderingsmetoder som ska användas
  • hur en utvärdering av överensstämmelse ska gå till.
Omfattning
Denna Europastandard anger krav för bedömning av överensstämmelse med produktspecifikation för bärverksdelar av stål och aluminium samt för byggsatser som marknadsförs som byggprodukter. Bedömningen av överensstämmelse omfattar tillverkningsegenskaper och i tillämpliga fall dimensioneringsegenskaper.


Denna Europastandard omfattar även bedömning av överensstämmelse hos stålkomponenter som används i samverkanskonstruktioner i stål och betong.


Komponenterna kan användas som de är, i byggnadsverk eller som bärverksdelar i form av byggsatser.

Denna Europastandard gäller både för serietillverkade och ej serietillverkade bärverksdelar inklusive byggsatser.

Komponenterna kan vara tillverkade av varmvalsade eller kallformade ingående produkter, eller av ingående produkter som har tillverkats med annan teknik. De kan vara tillverkade av profiler i olika former, platta produkter (plåt, tunnplåt, bandstål), stänger, gjutgods, smide av stål- och aluminiummaterial. De kan även vara obehandlade eller rostskyddsbehandlade med ytbeläggning eller med annan ytbehandling, exempelvis genom eloxering av aluminium.

Denna Europastandard omfattar kallformade profiler och profilerad plåt enligt EN 1993-1-3 och EN 1999-1-4.


Denna Europastandard omfattar inte bedömning av överensstämmelse för komponenter för innertak, räls eller syllar avsedda för järnvägssystem.

Ämnesområden

Stålkonstruktioner (91.080.13) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1090-1:2009+A1:2011

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

Artikelnummer: STD-87328

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-12-08

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 1090-1:2009+A1:2011

Ersätter: SS-EN 1090-1:2009/AC:2010 , SS-EN 1090-1:2009 , SS-EN 1090-1:2009