Standard Svensk standard · SS-EN 1090-1:2009

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1090-1:2009+A1:2011 , SS-EN 1090-1:2009+A1:2011 Korrigeras av: SS-EN 1090-1:2009/AC:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1090-1:2009

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger krav för bedömning av överensstämmelse med produktspecifikation för bärverksdelar av stål och aluminium samt för byggsatser som marknadsförs som byggprodukter. Bedömningen av överensstämmelse omfattar tillverkningsegenskaper och i tillämpliga fall dimensioneringsegenskaper.Denna Europastandard omfattar även bedömning av överensstämmelse hos stålkomponenter som används i samverkanskonstruktioner i stål och betong.Komponenterna kan användas som de är, i byggnadsverk eller som bärverksdelar i form av byggsatser.Denna Europastandard gäller både för serietillverkade och ej serietillverkade bärverksdelar inklusive byggsatser.>br>Komponenterna kan vara tillverkade av varmvalsade eller kallformade ingående produkter, eller av ingående produkter som har tillverkats med annan teknik. De kan vara tillverkade av profiler i olika former, platta produkter (plåt, tunnplåt, bandstål), stänger, gjutgods, smide av stål- och aluminiummaterial. De kan även vara obehandlade eller rostskyddsbehandlade med ytbeläggning eller med annan ytbehandling, exempelvis genom eloxering av aluminium.Denna Europastandard omfattar kallformade profiler och profilerad plåt enligt EN 1993-1-3 och EN 1999-1-4.Denna Europastandard omfattar inte bedömning av överensstämmelse för komponenter för innertak, räls eller syllar avsedda för järnvägssystem.ANM. För vissa stål- och aluminiumkomponenter har särskilda produktspecifikationer och andra krav utformats. Dessa särskilda specifikationer kan vara utgivna i form av en Europastandard eller som avsnitt i en standard. Ett exempel är EN 13084-7 för stålskorstenar och cylindriska rökrör av stål. Sådana särskilda specifikationer gäller med företräde vid avvikelse från kraven i denna Europastandard.

Ämnesområden

Metallkonstruktioner (91.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1090-1:2009

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

Artikelnummer: STD-72466

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-07-03

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN 1090-1:2009

Ersätts av: SS-EN 1090-1:2009+A1:2011 , SS-EN 1090-1:2009+A1:2011