Standard Swedish standard · SS-EN 1090-1:2009

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 1090-1:2009+A1:2011 , SS-EN 1090-1:2009+A1:2011 Corrected by: SS-EN 1090-1:2009/AC:2010
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1090-1:2009

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 416 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard anger krav för bedömning av överensstämmelse med produktspecifikation för bärverksdelar av stål och aluminium samt för byggsatser som marknadsförs som byggprodukter. Bedömningen av överensstämmelse omfattar tillverkningsegenskaper och i tillämpliga fall dimensioneringsegenskaper.Denna Europastandard omfattar även bedömning av överensstämmelse hos stålkomponenter som används i samverkanskonstruktioner i stål och betong.Komponenterna kan användas som de är, i byggnadsverk eller som bärverksdelar i form av byggsatser.Denna Europastandard gäller både för serietillverkade och ej serietillverkade bärverksdelar inklusive byggsatser.>br>Komponenterna kan vara tillverkade av varmvalsade eller kallformade ingående produkter, eller av ingående produkter som har tillverkats med annan teknik. De kan vara tillverkade av profiler i olika former, platta produkter (plåt, tunnplåt, bandstål), stänger, gjutgods, smide av stål- och aluminiummaterial. De kan även vara obehandlade eller rostskyddsbehandlade med ytbeläggning eller med annan ytbehandling, exempelvis genom eloxering av aluminium.Denna Europastandard omfattar kallformade profiler och profilerad plåt enligt EN 1993-1-3 och EN 1999-1-4.Denna Europastandard omfattar inte bedömning av överensstämmelse för komponenter för innertak, räls eller syllar avsedda för järnvägssystem.ANM. För vissa stål- och aluminiumkomponenter har särskilda produktspecifikationer och andra krav utformats. Dessa särskilda specifikationer kan vara utgivna i form av en Europastandard eller som avsnitt i en standard. Ett exempel är EN 13084-7 för stålskorstenar och cylindriska rökrör av stål. Sådana särskilda specifikationer gäller med företräde vid avvikelse från kraven i denna Europastandard.

Subjects

Metal structures (91.080.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1090-1:2009

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 416 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-72466

Edition: 1

Approved: 7/3/2009

No of pages: 48

Also available in: SS-EN 1090-1:2009

Replaced by: SS-EN 1090-1:2009+A1:2011 , SS-EN 1090-1:2009+A1:2011