Standard Svensk standard · SS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014

Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

Kompletterande till del 1-1. Ytterligare och varierade regler som ska användas för konstruktion av kompositstrukturer som krävs för att undvika för tidig strukturell kollaps och för att begränsa spridningen av brand vid oavsiktlig brandutsläpp.

Omfattning
Supplementary to Part 1-1. Additional and varied rules to be used for the design of composite structures which are required to avoid premature structural collapse and to limit the spread of fire in the accidental situation of exposure to fire.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 4, Samverkanskonstruktioner i stål och betong (91.070.04) Eurokod, brand (91.070.70) Stålkonstruktioner (91.080.13) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8013642

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-02

Antal sidor: 8

Finns även på: SS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014

Tillägg till: SS-EN 1994-1-2:2005 , SS-EN 1994-1-2:2005