Standard Svensk standard · SS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014

Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014

Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 535 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 535 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 856 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

Kompletterande till del 1-1. Ytterligare och varierade regler som ska användas för konstruktion av kompositstrukturer som krävs för att undvika för tidig strukturell kollaps och för att begränsa spridningen av brand vid oavsiktlig brandutsläpp.

Omfattning
Supplementary to Part 1-1. Additional and varied rules to be used for the design of composite structures which are required to avoid premature structural collapse and to limit the spread of fire in the accidental situation of exposure to fire.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 4, Samverkanskonstruktioner i stål och betong (91.070.04) Eurokod, brand (91.070.70) Stålkonstruktioner (91.080.13) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014

Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 535 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 535 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 856 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Artikelnummer: STD-8013642

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-02

Antal sidor: 8

Finns även på: SS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014

Tillägg till: SS-EN 1994-1-2:2005 , SS-EN 1994-1-2:2005