Standard Svensk standard · SS-EN 1090-4:2018

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 4: Tekniska krav för kallformade tunnplåtskonstruktioner av stål för tak, golv och väggar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1090-4:2018

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 4: Tekniska krav för kallformade tunnplåtskonstruktioner av stål för tak, golv och väggar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 675 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 675 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 680 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger krav för utförande, d.v.s. tillverkning och montering, av kallformade profiler och profilerad plåt samt kallformade konstruktioner för tak, undertak, bjälklag, vägg och fasadbeklädnad.
Denna Europastandard är tillämplig för bärverk dimensionerade enligt EN 1993.
Denna Europastandard är tillämplig för bärverksdelar av tunnplåt dimensionerade enligt EN 1993-1-3.
Denna Europastandard får tillämpas för bärverk dimensionerade enligt andra dimensioneringsregler under förutsättning att villkoren för utförande överensstämmer med dem och att eventuella tilläggskrav anges.
Denna Europastandard anger även krav för utförande, d.v.s. tillverkning och montering, och dokumentation av bärverk av kallformad profilerad plåt för tak, undertak, bjälklag och vägg under huvudsakligen statisk eller seismisk belastning.
Denna Europastandard omfattar profilerad plåt i konstruktionsklass I och II enligt EN 1993-1-3 ingående i bärverk.
Denna Europastandard omfattar bärverksdelar i alla konstruktionsklasser enligt EN 1993-1-3.
Bärande tunnplåt definieras här som:
— profilerad plåt, så som trapets- eller sinusprofiler eller paneler (Figur 1), eller
Bärverksdelar definieras här som:
— profiler (längsprofilerade) tillverkade genom kallformning (Figur 2).
Denna Europastandard omfattar även:
— icke svetsade sammansatta profiler (Figur 2b och 2c);
— kallformade rörprofiler, inklusive svetsning av längsgående skarv som inte omfattas av EN 10219-1;
— perforerad, punkterad och mikroprofilerad plåt och profiler;
ANM 1 Svetsade sammansatta tvärsnitt omfattas inte. Krav för dess utförande ges i EN 1090-2.
Denna Europastandard omfattar även bärverksdelar mellan yttre och inre eller undre och övre plåtar för tak, väggar och undertak av kallformade profilerade plåtar inklusive dess förband om de bidrar till lastöverföring.
Denna Europastandard omfattar profilerad plåt i samverkansbjälklag, t.ex. under byggskedet och vid betonggjutning.
Bärverksdelar med samverkan, där samverkan mellan olika material spelar en väsentlig roll i bärverksdelens beteende så som sandwichpaneler och samverkansbjälklag, omfattas inte av denna standard.
Denna Europastandard omfattar inte nödvändiga regler för analys, detaljering och utförande av termisk isolering, fukt-, buller- och brandskydd.
Denna Europastandard omfattar inte regler för tak- och väggbeklädnad utförd med traditionella plåtslageritekniker.
Bilaga B av denna standard innehåller regler som ännu inte ingår i EN 1993-1-3. Riktlinjerna i denna bilaga kan helt eller delvis ersättas av framtida regler tillagda i EN 1993.
Denna Europastandard omfattar inte detaljerade krav på vattentäthet, lufttäthet eller termiska aspekter för plåtbeklädnader.
ANM 2 Bärverk som omfattas av denna standard kan t.ex. vara
— enkla eller dubbla plåttak där det lastbärande bärverket (undre plåt) eller den egentliga takbeklädnaden (övre plåt) eller båda består av kallformade profiler och plåtar;
— enkla eller dubbla plåtväggar där det lastbärande bärverket (inre plåt) eller den egentliga väggbeklädnaden (yttre plåt) eller båda består av kallformade profiler och plåtar, eller
— fackverk av kallformade profiler.
ANM 3 Bärverk kan bestå av en uppsättning av bärande profiler och profilerad plåt av stål enligt EN 1090-4 samt av aluminium enligt EN 1090-5.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Stålkonstruktioner (91.080.13) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17) Byggarbeten (92.200.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1090-4:2018

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 4: Tekniska krav för kallformade tunnplåtskonstruktioner av stål för tak, golv och väggar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 675 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 675 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 680 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Execution of steel structures and aluminium structures - Part 4: Technical requirements for cold-formed structural steel elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications

Artikelnummer: STD-80006901

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-07-10

Antal sidor: 100

Finns även på: SS-EN 1090-4:2018