Standard Svensk standard · SS-EN 1090-3:2019

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 3: Aluminiumkonstruktioner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1090-3:2019

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 3: Aluminiumkonstruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 930 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 930 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 088 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument anges utförandekrav för bärverksdelar och bärverk av aluminium tillverkade av:
a) valsad plåt och band
b) strängpressat material
c) kalldragna stänger, trådar och rör
d) smide
e) gjutna material.
ANM. 1 Utförande av bärverksdelar kallas tillverkning, i enlighet med EN 1090-1.
Denna Europastandard anger krav oberoende av aluminiumbärverkets typ och form, och denna Europastandard omfattar både bärverk som främst är utsatta för statisk last och utmattningsbelastade bärverk. I dokumentet anges krav relaterade till utförandeklasser, som är kopplade till konsekvensklasser.
ANM. 2 Konsekvensklasser definieras i EN 1990.
ANM. 3 Rekommendationer för val av utförandeklass i förhållande till konsekvensklass ges i EN 1999-1-1.
Denna Europastandard omfattar komponenter tillverkade av ingående produkter med tjocklek minst 0,6 mm, för svetsade komponenter minst 1,5 mm.
För komponenter av kallformade profiler, vilka omfattas av EN 1090-5, gäller kraven i EN 1090-5 före motsvarande krav i denna Europastandard.
Denna Europastandard är tillämplig för bärverk dimensionerade enligt tillämpliga delar av EN 1999. Om denna Europastandard används för bärverk dimensionerade enligt andra dimensioneringsregler, eller för legeringar och tillståndsbeteckningar som inte omfattas av EN 1999, ska tillförlitligheten hos dessa dimensioneringsregler bedömas.
I denna Europastandard anges krav på ytberedning före applicering av skyddsbehandling, och i en informativ bilaga ges riktlinjer för applicering av sådan behandling.
I denna Europastandard anges alternativ för specificering av krav för anpassning till
projektspecifika krav.
Denna Europastandard är även tillämpligt för tillfälliga aluminiumbärverk.

Ämnesområden

Aluminiumprodukter (77.150.10) Metallkonstruktioner (91.080.10) Stålkonstruktioner (91.080.13) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1090-3:2019

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 3: Aluminiumkonstruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 930 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 930 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 088 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures

Artikelnummer: STD-80027630

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-04-16

Antal sidor: 136

Finns även på: SS-EN 1090-3:2019

Ersätter: SS-EN 1090-3:2008 , SS-EN 1090-3:2008