Standard Svensk standard · SS-EN 1994-2:2005/AC:2008

Eurokod 4 - Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 2: Broar

Status: Gällande

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 4, Samverkanskonstruktioner i stål och betong (91.070.04) Eurokod, bro (91.070.60) Stålkonstruktioner (91.080.13) Betongkonstruktioner (91.080.40) Brobyggnad (93.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-67147

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-09-08

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 1994-2:2005