Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-8:2005/AC:2009

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-8: Dimensionering av knutpunkter och förband

Status: Gällande

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Metallkonstruktioner (91.080.10) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints

Artikelnummer: STD-70452

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-08-17

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 1993-1-8:2005/AC:2009

Ersätter: SS-EN 1993-1-8:2005/AC:2007

Korrigerar: SS-EN 1993-1-8:2005 , SS-EN 1993-1-8:2005