Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-8:2005

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-8: Dimensionering av knutpunkter och förband

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1993-1-8:2005/AC:2007 , SS-EN 1993-1-8:2005/AC:2009 , SS-EN 1993-1-8:2005/AC:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-8:2005

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-8: Dimensionering av knutpunkter och förband
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


Denna del av EN 1993 ger dimensioneringsmetoder för konstruktion av huvudsakligen statiskt belastade förband vid användning av stål S235, S275, S355 och S460. 

Eurokoderna används: 

  • som ett sätt att påvisa att byggnader och anläggningar uppfyller de väsentliga kraven i EGs direktiv 89/106/EEG
  • som en grund för upprättande av kontrakt för byggande och tillhörande ingenjörstjänster
  • som ett underlag för att upprätta harmoniserade tekniska specifikationer för byggprodukter. 

EN 1993-1 ger allmänna dimensioneringsregler och kan användas av

  • kommittéer som jobbar med konstruktionsanknutna produkt-, provnings- och utförandestandarder
  • byggherrar (t.ex. för beskrivning av deras särskilda krav),
  • projektörer och entreprenörer
  • behöriga myndigheter.
Omfattning
(1) Denna del av EN 1993 ger dimensioneringsmetoder för konstruktion av huvudsakligen statiskt belastade förband vid användning av stål S235, S275, S355 och S460.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Metallkonstruktioner (91.080.10) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-8:2005

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-8: Dimensionering av knutpunkter och förband
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints

Artikelnummer: STD-66461

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-03

Antal sidor: 152

Finns även på: SS-EN 1993-1-8:2005