Standard Svensk standard · SS-EN 1994-1-2:2005

Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1994-1-2:2005/AC:2008 Tillägg: SS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014 , SS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1994-1-2:2005

Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 824 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 824 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 518,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>

 

 • Behandlar dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong med hänsyn till olyckslasten brand och är avsedd att användas tillsammans med EN 1994-1-1 och EN 1991-1-2. Denna del 1-2 anger endast skillnader från eller tillägg till dimensionering av bärverkets bärförmåga vid normal temperatur. 
 • Behandlar endast metoder för passivt brandskydd (aktiva brandskyddsmetoder behandlas inte). 
 • Gäller för samverkanskonstruktioner i stål och betong som ska uppfylla vissa funktioner under påverkan av brand i termer att: undvika för tidig kollaps av bärverket (bärförmåga); begränsa spridning av brand (eldflammor, brandgaser, värme) utanför bestämda utrymmen (avskiljande funktion). 
 • Ger principer och råd (se EN 1991-1-2) för dimensionering av bärverk med hänsyn till ovan beskrivna funktioner och prestandanivåer. 
 • Gäller för bärverk eller bärverksdelar som omfattas av EN 1994-1-1 och som dimensionerats i enlighet med denna. Den gäller däremot inte för samverkanskonstruktioner som består av förspända betongelement. 
 • Gäller att för alla samverkande tvärsnitt bör längsgående skjuvförbindare mellan stål och betong anordnas i enlighet med EN 1994-1-1, alternativt verifieras genom provning (se även 4.3.4.1.5 och bilaga I). 
 • Medger att olika utformningar som cirkulära eller oktagonformade tvärsnitt kan även användas som pelare. Armeringsstänger kan ersättas med stålprofiler där det är tillämpligt. 
 • Medger att brandmotståndet för samverkanskonstruktioner i stål och betong kan ökas genom brandskyddsmaterial.
 • Innehåller metoderna som är tillämpbara för stålsorterna S235, S275, S355, S420 och S460 enligt EN 10025, EN 10210-1 och EN 10219-1. 
 • Förutsätter att armeringsstänger bör överensstämma med EN 10080. 
 • Gäller för normalbetong, enligt definitionen i EN 1994-1-1 som kan användas för branddimensionering av samverkanskonstruktioner. Lättballastbetong kan användas för samverkansbjälklag. 
Omfattning
(1) Del 1-2 av EN 1994 behandlar dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong med hänsyn till olyckslasten brand och är avsedd att användas tillsammans med EN 1994-1-1 och
EN 1991-1-2. Denna del 1-2 anger endast skillnader från eller tillägg till dimensionering av bärverkets bärförmåga vid normal temperatur.


(2) Del 1-2 av EN 1994 behandlar endast metoder för passivt brandskydd. Aktiva brandskyddsmetoder behandlas ej.


(3) Del 1-2 av EN 1994 gäller för samverkanskonstruktioner i stål och betong som ska uppfylla vissa funktioner under påverkan av brand i termer att:


— undvika för tidig kollaps av bärverket (bärförmåga);

— begränsa spridning av brand (eldflammor, brandgaser, värme) utanför bestämda utrymmen (avskiljande funktion).


(4) Del 1-2 av EN 1994 ger principer och råd (se EN 1991-1-2) för dimensionering av bärverk med hänsyn till ovan beskrivna funktioner och prestandanivåer.


(5) Del 1-2 av EN 1994 gäller för bärverk eller bärverksdelar som omfattas av EN 1994-1-1 och som dimensionerats i enlighet med denna. Den gäller däremot inte för samverkanskonstruktioner som består av förspända betongelement.


(6) För alla samverkande tvärsnitt bör längsgående skjuvförbindare mellan stål och betong anordnas i en-lighet med EN 1994-1-1, alternativt verifieras genom provning (se även 4.3.4.1.5 och bilaga I).


(7) Typiska exempel av betongplattor med profilerad stålplåt med eller utan armering visas i figur 1.1.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 4, Samverkanskonstruktioner i stål och betong (91.070.04) Eurokod, brand (91.070.70) Stålkonstruktioner (91.080.13) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1994-1-2:2005

Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 824 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 824 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 518,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Artikelnummer: STD-74771

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-09-15

Antal sidor: 124

Finns även på: SS-EN 1994-1-2:2005

Ersätter: SS-ENV 1994-1-2