Standard Svensk standard · SS-ENV 1994-1-2

Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1994-1-2:2005 , SS-EN 1994-1-2:2005 , SS-EN 4209:2005

Ämnesområden

Metallkonstruktioner (91.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Artikelnummer: STD-18488

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-05-24

Antal sidor: 80

Ersätts av: SS-EN 1994-1-2:2005 , SS-EN 1994-1-2:2005 , SS-EN 4209:2005