Standard Swedish standard · SS-EN 1994-1-2:2005

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Status: Valid · Corrected by: SS-EN 1994-1-2:2005/AC:2008 Amended by: SS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014 , SS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014

Scope
(1) Del 1-2 av EN 1994 behandlar dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong med hänsyn till olyckslasten brand och är avsedd att användas tillsammans med EN 1994-1-1 och EN 1991-1-2. Denna del 1-2 anger endast skillnader från eller tillägg till dimensionering av bärverkets bärförmåga vid normal temperatur. (2) Del 1-2 av EN 1994 behandlar endast metoder för passivt brandskydd. Aktiva brandskyddsmetoder behandlas ej. (3) Del 1-2 av EN 1994 gäller för samverkanskonstruktioner i stål och betong som ska uppfylla vissa funktioner under påverkan av brand i termer att: — undvika för tidig kollaps av bärverket (bärförmåga); — begränsa spridning av brand (eldflammor, brandgaser, värme) utanför bestämda utrymmen (avskiljande funktion). (4) Del 1-2 av EN 1994 ger principer och råd (se EN 1991-1-2) för dimensionering av bärverk med hänsyn till ovan beskrivna funktioner och prestandanivåer. (5) Del 1-2 av EN 1994 gäller för bärverk eller bärverksdelar som omfattas av EN 1994-1-1 och som dimensionerats i enlighet med denna. Den gäller däremot inte för samverkanskonstruktioner som består av förspända betongelement. (6) För alla samverkande tvärsnitt bör längsgående skjuvförbindare mellan stål och betong anordnas i en-lighet med EN 1994-1-1, alternativt verifieras genom provning (se även 4.3.4.1.5 och bilaga I). (7) Typiska exempel av betongplattor med profilerad stålplåt med eller utan armering visas i figur 1.1.

Subjects

Fire-resistance of building materials and elements Technical aspects Eurocode 4, Design of composite steel and concrete structures Eurocodes, fire Steel structures Concrete structures


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Article no: STD-74771

Edition: 1

Approved: 9/15/2005

No of pages: 124

Also available in: SS-EN 1994-1-2:2005

Replaces: SS-ENV 1994-1-2