Standard Swedish standard · SS-EN 1994-1-2:2005

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 1994-1-2:2005/AC:2008 Amended by: SS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014 , SS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1994-1-2:2005

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 824 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 824 SEK
standard ikon

Paper

Price: 4 518,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
(1) Del 1-2 av EN 1994 behandlar dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong med hänsyn till olyckslasten brand och är avsedd att användas tillsammans med EN 1994-1-1 och
EN 1991-1-2. Denna del 1-2 anger endast skillnader från eller tillägg till dimensionering av bärverkets bärförmåga vid normal temperatur.


(2) Del 1-2 av EN 1994 behandlar endast metoder för passivt brandskydd. Aktiva brandskyddsmetoder behandlas ej.


(3) Del 1-2 av EN 1994 gäller för samverkanskonstruktioner i stål och betong som ska uppfylla vissa funktioner under påverkan av brand i termer att:


— undvika för tidig kollaps av bärverket (bärförmåga);

— begränsa spridning av brand (eldflammor, brandgaser, värme) utanför bestämda utrymmen (avskiljande funktion).


(4) Del 1-2 av EN 1994 ger principer och råd (se EN 1991-1-2) för dimensionering av bärverk med hänsyn till ovan beskrivna funktioner och prestandanivåer.


(5) Del 1-2 av EN 1994 gäller för bärverk eller bärverksdelar som omfattas av EN 1994-1-1 och som dimensionerats i enlighet med denna. Den gäller däremot inte för samverkanskonstruktioner som består av förspända betongelement.


(6) För alla samverkande tvärsnitt bör längsgående skjuvförbindare mellan stål och betong anordnas i en-lighet med EN 1994-1-1, alternativt verifieras genom provning (se även 4.3.4.1.5 och bilaga I).


(7) Typiska exempel av betongplattor med profilerad stålplåt med eller utan armering visas i figur 1.1.

Subjects

Fire-resistance of building materials and elements (13.220.50) Technical aspects (91.010.30) Eurocode 4, Design of composite steel and concrete structures (91.070.04) Eurocodes, fire (91.070.70) Steel structures (91.080.13) Concrete structures (91.080.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1994-1-2:2005

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 824 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 824 SEK
standard ikon

Paper

Price: 4 518,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-74771

Edition: 1

Approved: 9/15/2005

No of pages: 124

Also available in: SS-EN 1994-1-2:2005

Replaces: SS-ENV 1994-1-2