Standard Swedish standard · SS-EN 1992-4:2018

Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1992-4:2018

Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 838 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 838 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 940,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
(1) Denna Europastandard tillhandahåller en dimensioneringsmetod för fästelement (anslutning
av bärande konstruktionsdelar och icke-bärande konstruktionsdelar till bärande komponenter)
som används för att överföra laster till betongen. Denna dimensioneringsmetod använder fysiska
modeller som baseras på en kombination av provningar och numeriska analyser som
överensstämmer med EN 1990:2002, 5.2.
Ytterligare regler för överföring av fästelements laster inom en konstruktionsdel av betong till dess
stöd finns i EN 1992-1-1 och bilaga A till denna Europastandard.
Förankringar som inbäddas i förtillverkade betongelement i produktionen, under förhållanden
med tillverkningskontroll i fabrik (FPC) och med lämplig armering, och som enbart är avsedda för
användning under situationer med lastöverföring i samband med lyft och hantering, omfattas av
CEN/TR 15728.
(2) Denna Europastandard är avsedd för säkerhetsrelaterade användningsområden där brott i
fästelement kan resultera i kollaps eller partiell kollaps av konstruktionen, orsaka risker för
människors liv eller leda till avsevärda ekonomiska förluster. I det här sammanhanget omfattar den
även icke-bärande konstruktionsdel.
(3) Fixturens stöd kan bestämmas statiskt eller vara statiskt obestämd. Varje stöd kan bestå av ett
fästelement eller en grupp av fästelement.
(4) Denna Europastandard är giltig för användningsområden som omfattas av EN 1992-serien. På
användningsområden som kräver speciella överväganden, t.ex. kärnkraftverk eller konstruktioner
för civilförsvaret, kan modifieringar vara nödvändiga.
(5) Denna Europastandard omfattar inte dimensionering av fixturer. Dimensioneringsregler för
fixturer finns i relevanta standarder för uppfyllande av krav på fixturer som anges i denna
Europastandard.
(6) Detta dokument baseras på karaktäristiska bärförmågor och avstånd som anges i en europeisk
teknisk produktspecifikation (se bilaga E). Minst egenskaperna i bilaga E anges i en europeisk
teknisk produktspecifikation för motsvarande belastningsförhållanden som utgör en bas för
lastfallen i denna Europastandard.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 2, Design of concrete structures (91.070.02) Concrete structures (91.080.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1992-4:2018

Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 838 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 838 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 940,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80026471

Edition: 1

Approved: 7/26/2018

No of pages: 140

Also available in: SS-EN 1992-4:2018