Standard Svensk standard · SS-EN 1992-2:2005

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 2: Broar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1992-2:2005

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 2: Broar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


Del 2 av Eurokod 2 ger en grund för dimensionering av broar och delar av broar i oarmerad, armerad och förspänd betong med normal ballast och lättballast.

Följande områden behandlas i del 2:

 • Kapitel 1: Allmänt
 • Kapitel 2: Grundläggande dimensioneringsregler
 • Kapitel 3: Material
 • Kapitel 4: Beständighet och täckande betongskikt
 • Kapitel 5: Bärverksanalys
 • Kapitel 6: Brottgänstillstånd
 • Kapitel 7: Bruksgänstillstånd
 • Kapitel 8: Detaljutformning av armering och spännarmering – Allmänt
 • Kapitel 9: Detaljutformning av bärverksdelar och särskilda regler
 • Kapitel 10: Kompletterande regler för förtillverkade betongelement och bärverk av betong
 • Kapitel 11: Bärverk av lättballastbetong
 • Kapitel 12: Bärverk av lätt armerad och oarmerad betong
 • Kapitel 113: Dimensionering för utförandeskeden
Omfattning
(101)P Del 2 av Eurokod 2 ger en grund för dimensionering av broar och delar av broar i oarmerad, armerad och förspänd betong med normal ballast och lättballast.

(102)P Följande områden behandlas i del 2.
Kapitel 1: Allmänt
Kapitel 2: Grundläggande dimensioneringsregler
Kapitel 3: Material
Kapitel 4: Beständighet och täckande betongskikt
Kapitel 5: Bärverksanalys
Kapitel 6: Brottgänstillstånd
Kapitel 7: Bruksgänstillstånd
Kapitel 8: Detaljutformning av armering och spännarmering – Allmänt
Kapitel 9: Detaljutformning av bärverksdelar och särskilda regler
Kapitel 10: Kompletterande regler för förtillverkade betongelement och bärverk av betong
Kapitel 11: Bärverk av lättballastbetong
Kapitel 12: Bärverk av lätt armerad och oarmerad betong
Kapitel 113: Dimensionering för utförandeskeden

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 2, Betongkonstruktioner (91.070.02) Eurokod, bro (91.070.60) Betongkonstruktioner (91.080.40) Brobyggnad (93.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1992-2:2005

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 2: Broar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betongkonstruktioner, SIS/TK 556

Internationell titel: Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 2: Concrete bridges - Design and detailing rules

Artikelnummer: STD-68192

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-10-21

Antal sidor: 104

Finns även på: SS-EN 1992-2:2005

Ersätter: SS-ENV 1992-2