Standard Svensk standard · SS-ENV 1992-2

Betongkonstruktioner - Dimensionering - Eurocode 2 - Del 1: Betongbroar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1992-2:2005 , SS-EN 1992-2:2005

Ämnesområden

Brobyggnad (93.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 2: Concrete bridges

Artikelnummer: STD-20566

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-05-16

Antal sidor: 48

Ersätts av: SS-EN 1992-2:2005 , SS-EN 1992-2:2005