Standard Svensk standard · SS-EN 1737:1998

Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong eller lättklinkerbetong - Bestämning av skjuvhållfasthet hos svetspunkter i armeringsmattor eller armeringskorgar

Status: Gällande

Ämnesområden

Byggnadsstommar (91.080) Betongkonstruktioner (91.080.40) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-22471

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-05-08

Antal sidor: 10