Standard Svensk standard · SS-EN 992

Armerade prefabelement av lättklinkerbetong - Bestämning av torrdensitet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 992

Armerade prefabelement av lättklinkerbetong - Bestämning av torrdensitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Betongkonstruktioner (91.080.40) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 992

Armerade prefabelement av lättklinkerbetong - Bestämning av torrdensitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Determination of the dry density of lightweight concrete with open structure

Artikelnummer: STD-16780

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-06-30

Antal sidor: 5