Standard Svensk standard · SS-EN 1996-2:2006

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 2: Dimensioneringsförutsättningar, materialval och utförande

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1996-2:2006/AC:2009

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

Omfattningen av Eurokod 6 för murverkskonstruktioner, given i 1.1.1 av EN 1996-1-1:2005 gäller även för EN 1996-2.

EN 1996-2 ger grundläggande regler för materialval och utförande av murverk som uppfyller dimensioneringsförutsättningarna
i övriga delar av Eurokod 6. Med undantag av ämnena givna i 1.1(3)P, handlar del 2 om ordinära aspekter på dimensionering och utförande av murverk, inklusive:
— val av murverksmaterial;
— faktorer som inverkar på murverks funktion och beständighet;
— byggnaders motståndsförmåga mot fuktinträngning;
— lagring, beredning och användning av material på platsen;
— utförande av murverk;
— skydd av murverk under utförande.

ANM. 1 Där endast allmän vägledning ges, kan ytterligare anvisningar, baserade på lokala villkor och praxis, göras tillgängliga i icke-motstridande kompletterande dokument, som kan hänvisas till i nationell bilaga.

ANM. 2 Eurokod 6 omfattar inte murverks seismiska, termiska eller akustiska funktion.

Omfattning
(1)P Omfattningen av Eurokod 6 för murverkskonstruktioner, given i 1.1.1 av EN 1996-1-1:2005 gäller även för EN 1996-2. (2)P EN 1996-2 ger grundläggande regler för materialval och utförande av murverk som uppfyller dimensioneringsförutsättningarna i övriga delar av Eurokod 6. Med undantag av ämnena givna i 1.1(3)P, handlar del 2 om ordinära aspekter på dimensionering och utförande av murverk, inklusive: — val av murverksmaterial; — faktorer som inverkar på murverks funktion och beständighet; — byggnaders motståndsförmåga mot fuktinträngning; — lagring, beredning och användning av material på platsen; — utförande av murverk; — skydd av murverk under utförande. ANM. 1 Där endast allmän vägledning ges, kan ytterligare anvisningar, baserade på lokala villkor och praxis, göras tillgängliga i icke-motstridande kompletterande dokument, som kan hänvisas till i nationell bilaga. ANM. 2 Eurokod 6 omfattar inte murverks seismiska, termiska eller akustiska funktion. (3)P EN 1996-2 täcker inte följande: — de aspekter på murverk, som täcks av andra delar av Eurokod 6; — estetiska aspekter; — applicerade ytskikt; — hälsa och säkerhet för personer engagerade i dimensionering eller utförande av murverk; — miljöpåverkan av murade byggnader, anläggningar och konstruktioner.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 6, Murverkskonstruktioner (91.070.06) Eurokod, övrigt (91.070.80) Murverk (91.080.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-75754

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-01-18

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 1996-2:2006