Standard Svensk standard · SS-EN 1996-2:2006

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 2: Dimensioneringsförutsättningar, materialval och utförande

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1996-2:2006/AC:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1996-2:2006

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 2: Dimensioneringsförutsättningar, materialval och utförande
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
(1)P Omfattningen av Eurokod 6 för murverkskonstruktioner, given i 1.1.1 av EN 1996-1-1:2005 gäller även för EN 1996-2.(2)P EN 1996-2 ger grundläggande regler för materialval och utförande av murverk som uppfyller dimensioneringsförutsättningarna i övriga delar av Eurokod 6. Med undantag av ämnena givna i 1.1(3)P, handlar del 2 om ordinära aspekter på dimensionering och utförande av murverk, inklusive:— val av murverksmaterial;— faktorer som inverkar på murverks funktion och beständighet;— byggnaders motståndsförmåga mot fuktinträngning;— lagring, beredning och användning av material på platsen;— utförande av murverk;— skydd av murverk under utförande.ANM. 1 Där endast allmän vägledning ges, kan ytterligare anvisningar, baserade på lokala villkor och praxis, göras tillgängliga i icke-motstridande kompletterande dokument, som kan hänvisas till i nationell bilaga.ANM. 2 Eurokod 6 omfattar inte murverks seismiska, termiska eller akustiska funktion.(3)P EN 1996-2 täcker inte följande:— de aspekter på murverk, som täcks av andra delar av Eurokod 6;— estetiska aspekter;— applicerade ytskikt;— hälsa och säkerhet för personer engagerade i dimensionering eller utförande av murverk;— miljöpåverkan av murade byggnader, anläggningar och konstruktioner.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 6, Murverkskonstruktioner (91.070.06) Eurokod, övrigt (91.070.80) Murverk (91.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1996-2:2006

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 2: Dimensioneringsförutsättningar, materialval och utförande
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry

Artikelnummer: STD-44334

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-01-18

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 1996-2:2006