Standard Svensk standard · SS-EN 1356

Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong eller lattklinkerbetong - Bestämning av bärförmåga, nedböjning och sprickbildning vid provning med transversell last

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1356

Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong eller lattklinkerbetong - Bestämning av bärförmåga, nedböjning och sprickbildning vid provning med transversell last
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1356

Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong eller lattklinkerbetong - Bestämning av bärförmåga, nedböjning och sprickbildning vid provning med transversell last
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Performance test for autoclaved aerated or lightweight aggregate concrete with open structure undertransverse load

Artikelnummer: STD-20429

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-04-30

Antal sidor: 10