Standard Svensk standard · SS-EN 1996-1-2:2005/AC:2010

Eurokod 6 - Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av EN 1996 ger regler för dimensionering av murverkskonstruktioner med hänsyn till olyckslasten brand och är avsedd att användas tillsammans med EN 1996-1-1, EN 1996-2, 1996-3 och EN 1991-1-2. Denna del anger endast skillnader från eller tillägg till dimensioneringsmetoder vid normal temperatur. Denna del behandlar endast metoder för passivt brandskydd. Aktiva brandskyddsmetoder behandlas ej. Denna del gäller för murverkskonstruktioner som måste uppfylla vissa funktioner vid brand, som att: — undvika förtida kollaps av bärverket (lastbärande funktion) — begränsa spridning av brand (flammor, heta gaser, värme) utanför bestämda utrymmen (avskiljande funktion). Denna del ger principer och råd för att dimensionera murverkskonstruktioner med hänsyn till ovan beskrivna funktioner och prestandanivåer. Denna del gäller för konstruktioner eller konstruktionsdelar som omfattas av EN 1996-1-1, EN 1996-2 och EN 1996-3 och som dimensionerats i enlighet med dessa. Denna del gäller inte för murverk av natursten enligt EN 771-6.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 6, Murverkskonstruktioner (91.070.06) Eurokod, brand (91.070.70) Murverk (91.080.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Artikelnummer: STD-80000697

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-01

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 1996-1-2:2005/AC:2010

Korrigerar: SS-EN 1996-1-2:2005 , SS-EN 1996-1-2:2005