Standard Svensk standard · SS-EN 1015-2/A1:2006

Bruk - Del 2: Murbruk - Provtagning och tillverkning av provbruk

Status: Gällande

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Methods of test for mortar for masonry - Part 2: Bulk sampling of mortars and preparation of test mortars

Artikelnummer: STD-57239

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-12-08

Antal sidor: 4

Tillägg till: SS-EN 1015-2