Standard Svensk standard · SS-EN 1996-1-2:2005

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1996-1-2:2005/AC:2010 , SS-EN 1996-1-2:2005/AC:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1996-1-2:2005

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

Denna del av EN 1996 ger regler för dimensionering av murverkskonstruktioner med hänsyn till olyckslasten brand och är avsedd att användas tillsammans med EN 1996-1-1, EN 1996-2, 1996-3 och EN 1991-1-2. Denna del anger endast skillnader från eller tillägg till dimensioneringsmetoder vid normal temperatur.

Denna del behandlar endast metoder för passivt brandskydd. Aktiva brandskyddsmetoder behandlas ej.

Denna del gäller för murverkskonstruktioner som måste uppfylla vissa funktioner vid brand, som att:
— undvika förtida kollaps av bärverket (lastbärande funktion)
— begränsa spridning av brand (flammor, heta gaser, värme) utanför bestämda utrymmen (avskiljande funktion).

Denna del ger principer och råd för att dimensionera murverkskonstruktioner med hänsyn till ovan beskrivna funktioner och prestandanivåer.

Denna del gäller för konstruktioner eller konstruktionsdelar som omfattas av EN 1996-1-1, EN 1996-2 och EN 1996-3 och som dimensionerats i enlighet med dessa.

Denna del gäller inte för murverk av natursten enligt EN 771-6.

Omfattning
(1)P Denna del av EN 1996 ger regler för dimensionering av murverkskonstruktioner med hänsyn till olyckslasten brand och är avsedd att användas tillsammans med EN 1996-1-1, EN 1996-2, 1996-3 och EN 1991-1-2. Denna del anger endast skillnader från eller tillägg till dimensioneringsmetoder vid normal temperatur.


(2)P Denna del behandlar endast metoder för passivt brandskydd. Aktiva brandskyddsmetoder behandlas ej.


(3)P Denna del gäller för murverkskonstruktioner som måste uppfylla vissa funktioner vid brand, som att:


— undvika förtida kollaps av bärverket (lastbärande funktion)

— begränsa spridning av brand (flammor, heta gaser, värme) utanför bestämda utrymmen (avskiljande funktion)


(4)P Denna del ger principer och råd för att dimensionera murverkskonstruktioner med hänsyn till ovan beskrivna funktioner och prestandanivåer.


(5)P Denna del gäller för konstruktioner eller konstruktionsdelar som omfattas av EN 1996-1-1, EN 1996-2 och EN 1996-3 och som dimensionerats i enlighet med dessa.


(6)P Denna del gäller inte för murverk av natursten enligt EN 771-6


(7)P Denna del gäller för:


— icke bärande innerväggar,

— icke bärande ytterväggar,

— bärande innerväggar med avskiljande eller utan avskiljande funktion,

— bärande ytterväggar med avskiljande eller utan avskiljande funktion.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 6, Murverkskonstruktioner (91.070.06) Eurokod, brand (91.070.70) Murverk (91.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1996-1-2:2005

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Artikelnummer: STD-75446

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-09

Antal sidor: 108

Finns även på: SS-EN 1996-1-2:2005