Standard Svensk standard · SS-EN 772-20

Mursten och murblock - Provning - Del 20: Mursten eller murblock av betong, konststen eller natursten - Bestämning av planhet hos ytor

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 772-20/A1:2005
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 772-20

Mursten och murblock - Provning - Del 20: Mursten eller murblock av betong, konststen eller natursten - Bestämning av planhet hos ytor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 212 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 212 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 939,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the flatness of faces of aggregate concrete, manufactured stone and natural stone masonry units.

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 772-20

Mursten och murblock - Provning - Del 20: Mursten eller murblock av betong, konststen eller natursten - Bestämning av planhet hos ytor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 212 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 212 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 939,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Methods of test for masonry units - Part 20: Determination of flatness of faces of aggregate concrete, manufactured stone and natural stone masonry units

Artikelnummer: STD-28675

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-09-29

Antal sidor: 7