Standard Svensk standard · SS-EN 772-14

Mursten och murblock - Provning - Del 14: Bestämning av fuktbetingade rörelser hos lättklinkerblock och fabrikstillverkad sten

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 772-14

Mursten och murblock - Provning - Del 14: Bestämning av fuktbetingade rörelser hos lättklinkerblock och fabrikstillverkad sten
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method of measuring the moisture movement of aggregate concrete and manufactured stone masonry units between two specified extreme moisture conditions.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 772-14

Mursten och murblock - Provning - Del 14: Bestämning av fuktbetingade rörelser hos lättklinkerblock och fabrikstillverkad sten
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Methods of test for masonry units - Part 14: Determination of moisture movement of aggregate concrete and manufactured stone masonry units

Artikelnummer: STD-32273

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-03-22

Antal sidor: 11