Standard Svensk standard · SS-EN 680:2005

Armerade prefabelement av autoklaverad lättbetong - Bestämning av lättbetongens krympning vid uttorkning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 680:2005

Armerade prefabelement av autoklaverad lättbetong - Bestämning av lättbetongens krympning vid uttorkning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Euopean Standard specifies a method for measuring the relative length changes due to drying (drying shrinkage) of autoclaved aerated concrete manufactured according to EN 771-4 or prEN 12602. The shrinkage characteristics determined according to this method are the following: The conventional reference
value of drying shrinkage is the relative length change between two specified moisture contents. The total value of drying shrinkage is the relative length change due to drying from the saturated state until reaching constant length under specified climatic conditions. Other drying shrinkage values may be determined between other parameters to meet other specified national requirements.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 680:2005

Armerade prefabelement av autoklaverad lättbetong - Bestämning av lättbetongens krympning vid uttorkning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Determination of the drying shrinkage of autoclaved aerated concrete

Artikelnummer: STD-42842

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-12-16

Antal sidor: 11

Ersätter: SS-EN 680