Standard Svensk standard · SS-EN 1996-1-2:2005

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1996-1-2:2005/AC:2010 , SS-EN 1996-1-2:2005/AC:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1996-1-2:2005

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
(1)P This Part 1-2 of EN 1996 deals with the design of mansonry structures for the accidental situation of fire exposure, and is intended to be used in conjunction with EN 1996-1-1, EN 1996-2, 1996-3 and EN 1991-1-2. This part 1-2 only identifies differeces from, or supplements to, normal temperature design. (2)P This Part 1-2 deals only with passive methods of fire protection. Active methods are not coverd. (3)P This Part 1-2 applies to masonry structures which, for reasons of generel fire safety, are required to fulfil certain functions when exposwed to fire, in terms of: - avoiding premature collapse of the structure (load bearing function) - limiting fire spreas (flames, hot gases, excessive heat) beyond designated areas (separating function)......

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 6, Murverkskonstruktioner (91.070.06) Eurokod, brand (91.070.70) Murverk (91.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1996-1-2:2005

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Artikelnummer: STD-39887

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-09

Antal sidor: 92

Finns även på: SS-EN 1996-1-2:2005