Standard Svensk standard · SS-EN 12269-2:2010

Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong - Bestämning av vidhäftningshållfasthet mellan armeringsstål och lättbetong med hjälp av balktestmetoden - Del 2: Långtidsprovning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12269-2:2010

Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong - Bestämning av vidhäftningshållfasthet mellan armeringsstål och lättbetong med hjälp av balktestmetoden - Del 2: Långtidsprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method of determining the long term bond behaviour between reinforcing bars and autoclaved aerated concrete (AAC) in prefabricated reinforced components according to EN 12602. The test method is conceived to obtain values for the long term bond strength fb,l which are obtained in a final short term test. The test is performed for different combinations of AAC type, bar shape, and corrosion protection systems.

Ämnesområden

Betongkonstruktioner (91.080.40) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12269-2:2010

Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong - Bestämning av vidhäftningshållfasthet mellan armeringsstål och lättbetong med hjälp av balktestmetoden - Del 2: Långtidsprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete by the beam test - Part 2: Long term test

Artikelnummer: STD-73452

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-03-11

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12269-2:2004