Standard Svensk standard · SS-EN 1741

Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong eller lättklinkerbetong - Bestämning av skjuvhållfasthet hos fogar vid krafter verkande vinkelrätt mot elementens plan

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1741

Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong eller lättklinkerbetong - Bestämning av skjuvhållfasthet hos fogar vid krafter verkande vinkelrätt mot elementens plan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Byggnadsstommar (91.080) Betongkonstruktioner (91.080.40) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1741

Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong eller lättklinkerbetong - Bestämning av skjuvhållfasthet hos fogar vid krafter verkande vinkelrätt mot elementens plan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Determination of shear strength for out-of-plane forces of joints between prefabricated components made of autoclaved aerated concrete or lightweightaggregate concrete with open structure

Artikelnummer: STD-22475

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-05-08

Antal sidor: 11