Standard Svensk standard · SS-EN 1996-3:2024

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 3: Förenklade beräkningsmetoder för oarmerat murverk

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1996-3:2024

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 3: Förenklade beräkningsmetoder för oarmerat murverk
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Observera att Boverkets konstruktionsregler EKS samt Transportstyrelsens föreskrifter hänvisar till första generationens Eurokoder (i huvudsak publicerade 2002- 2007), och den utgåvan finns publicerad på svenska och engelska.

Det är den första generationens Eurokoder som ska användas för att uppfylla samhällets krav i myndigheternas författningar, BFS 2011:10 (EKS) respektive TSFS 2018:57. I BFS 2011:10, paragraf 41, finns en förteckning över de eurokoder från utgåva 1, med rättelser och tillägg enligt daterade utgåvor, som Boverket hänvisar till. I TSFS 2018:57, paragraf 7, finns motsvarande förteckning över de eurokoder från utgåva 1, med rättelser och tillägg enligt daterade utgåvor, som Transportstyrelsen hänvisar till. För frågor kring myndigheternas krav och författningar hänvisas till Boverket respektive Transportstyrelsen.

SS-EN 1996-3:2006 ingår i SIS avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna (första generationen) här >>

SS-EN 1996-3:2024 Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 3: Förenklade beräkningsmetoder för oarmerat murverk som är en del av andra generationens Eurokoder (i huvudsak publicerade 2022 - 2027) som de kommande åren tas fram inom CEN/TC 250. Det är ett omfattande arbete med många standarder och när alla delar i serien finns på plats så kommer dessa andra generationens Eurokoder att ersätta första generationen. SIS har valt att publicera de nya utgåvorna i den takt de kommer från CEN, för att göra dem tillgängliga för marknaden. 

SS-EN 1996-3:2006 kommer därför ersättas senast 2028-03-30 med SS-EN 1996-3:2024, men för närvarande finns båda dessa standarder parallellt då Boverkets konstruktionsregler EKS och Transportstyrelsens föreskrifter hänvisar till första generationens Eurokoder.

I nuläget finns SS-EN 1996-3:2024 publicerad på engelska.

Omfattning
1.1 Scope of EN 1996-3
(1) This document provides simplified calculation methods to facilitate the design of the following unreinforced masonry walls, subject to certain conditions of application:
- walls subjected to vertical and wind loading;
- walls subjected to concentrated loads;
- shear walls;
- basement walls subjected to lateral earth pressure and vertical loading;
- walls subjected to lateral loading but not subjected to vertical loading.
NOTE 1 For those types of masonry structures or parts of structures not covered by (1), the design can be based on EN 1996-1-1.
NOTE 2 The rules given in this document are consistent with those given in EN 1996-1-1 but are more conservative in respect of the conditions and limitations of their use.
(2) This document applies only to those masonry structures, or parts thereof, that are described in EN 1996-1-1 and EN 1996-2.
(3) The simplified calculation methods given in this document do not cover the design of double-leaf walls.
(4) The simplified calculation methods given in this document do not cover the design for accidental situations.
1.2 Assumptions
(1) The assumptions of EN 1990 apply to this document.
(2) This document is intended to be used, for direct application, together with EN 1990, the EN 1991 series, EN 1996 1-1, EN 1996-1-2 and EN 1996-2.
(3) The rules given in this document assume that concrete floors are designed according to EN 1992-1-1.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 6, Murverkskonstruktioner (91.070.06) Eurokod, övrigt (91.070.80) Murverk (91.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1996-3:2024

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 3: Förenklade beräkningsmetoder för oarmerat murverk
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

Artikelnummer: STD-80048062

Utgåva: 3

Fastställd: 2024-01-03

Antal sidor: 44

Parallell utgåva: SS-EN 1996-3:2006