Standard Svensk standard · SS-EN 1015-10/A1:2006

Bruk - Del 10: Hårdnat murbruk - Bestämning av densitet

Status: Gällande

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Methods of test for mortar for masonry - Part 10: Determination of dry bulk density of hardened mortar

Artikelnummer: STD-57235

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-12-08

Antal sidor: 4

Ersätter: SS 137519 , SS 137520 , SS 137521

Tillägg till: SS-EN 1015-10