Standard Svensk standard · SS-EN 1015-1

Bruk - Del 1: Murbruk - Bestämning av kornfördelning

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 1015-1/A1:2006

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Methods of test for mortar for masonry - Part 1: Determination of particle size distribution (by sieve analysis)

Artikelnummer: STD-24532

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-02-12

Antal sidor: 10

Ersätter: SS 137519 , SS 137520 , SS 137521