Standard Svensk standard · SS-EN 991

Armerade prefabelement av autoklaverad lättbetong eller lättklinkerbetong - Bestämning av dimensioner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 991

Armerade prefabelement av autoklaverad lättbetong eller lättklinkerbetong - Bestämning av dimensioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 456 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 729,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Betongkonstruktioner (91.080.40) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 991

Armerade prefabelement av autoklaverad lättbetong eller lättklinkerbetong - Bestämning av dimensioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 456 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 729,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Determination of the dimensions of prefabricated reinforced components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure

Artikelnummer: STD-16779

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-06-30

Antal sidor: 5