Standard Ikraftsättning · SS-EN 678

Armerade prefabelement av autoklaverad lättbetong - Bestämning av lättbetongens torrdensitet

Status: Gällande

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Determination of the dry density of autoclaved aerated concrete

Artikelnummer: STD-14366

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-01-14

Antal sidor: 1