Standard Svensk standard · SS-EN 772-3:2012

Mursten och murblock - Provning - Del 3: Bestämning av volym och pormängd för tegelsten genom vägning i vätska

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 772-3:2012

Mursten och murblock - Provning - Del 3: Bestämning av volym och pormängd för tegelsten genom vägning i vätska
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 456 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 729,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method of determining the net volume of and percentage of voids in clay masonry units (including frogs and cells).

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 772-3:2012

Mursten och murblock - Provning - Del 3: Bestämning av volym och pormängd för tegelsten genom vägning i vätska
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 456 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 729,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Methods of test for masonry units - Part 3: Determination of net volume and percentage of voids of clay masonry units by hydrostatic weighing

Artikelnummer: STD-88325

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-12-13

Antal sidor: 16