Standard Svensk standard · SS-EN 1017:2014+A1:2017

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Halvbränd dolomit

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to half-burnt dolomite used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of half-burnt dolomite and specifies the requirements and the corresponding test methods for half-burnt dolomite. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8027468

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-19

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1017:2014