Standard Svensk standard · SS-EN 1017:2014

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Halvbränd dolomit

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1017:2014+A1:2017

Omfattning
This European Standard is applicable to half-burnt dolomite used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of half-burnt dolomite and specifies the requirements and the corresponding test methods for half-burnt dolomite. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Half-burnt dolomite

Artikelnummer: STD-102525

Utgåva: 3

Fastställd: 2014-08-03

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1017:2008/AC:2009 , SS-EN 1017:2008

Ersätts av: SS-EN 1017:2014+A1:2017