Standard Svensk standard · SS-EN 12903:2009

Produkter för beredning av dricksvatten - Aktiverat kol, pulver

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to powdered activated carbon used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of powdered activated carbon and specifies the requirements and the corresponding test methods for powdered activated carbon. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Products used for the treatment of water intended for human consumption - Powdered activated carbon

Artikelnummer: STD-69252

Utgåva: 3

Fastställd: 2009-03-19

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12903