Standard Svensk standard · SS-EN 939:2016

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Saltsyra

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to hydrochloric acid used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of hydrochloric acid and specifies the requirements and the corresponding test methods for hydrochloric acid. It gives information on its use in water treatment (see Annex A). It also determines the rules relating to safe handling and use of hydrochloric acid (see Annex B).

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Hydrochloric acid

Artikelnummer: STD-8020690

Utgåva: 3

Fastställd: 2016-05-30

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 939:2009