Standard Svensk standard · SS-EN 1209:2004

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumsilikat

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium silicate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium silicate. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-35246

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-01-23

Antal sidor: 25

Ersätter: SS-EN 1209