Standard Svensk standard · SS-ISO 22524:2020

Pilot för industriell avloppsreningsanläggning med avseende på vattenåtervinning (ISO 22524:2020, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document provides the fundamental principles and guidelines for industrial wastewater treatment technology pilot studies. It does not address laboratory research and development, study or testing of a given technology. It does not cover reuse applications or operations, such as irrigation. This document applies to a wide range of industrial water treatment systems for the purposes of reuse.

Ämnesområden

Vatten för industriell användning (13.060.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Dricksvattentjänster och återanvändning av vatten, SIS/TK 198/AG 04

Internationell titel: Pilot plan for industrial wastewater treatment facilities in the objective of water reuse (ISO 22524:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80022364

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-06-09

Antal sidor: 28