Standard Svensk standard · SS-EN 17215:2019

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Järnbaserade koaguleringsmedel - Analysmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This document is applicable to iron-based coagulants used for treatment of water intended for human consumption. It specifies analytical methods to be used for products described in EN 888, EN 889, EN 890, EN 891 and EN 14664.

Ämnesområden

Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron-based coagulants - Analytical methods

Artikelnummer: STD-80010651

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-03-26

Antal sidor: 48