Standard Svensk standard · SS-EN 12932:2015

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kemikalier för nödfallsbruk - Natriumdiklorisocyanurat, dihydrat

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium dichloroisocyanurate dihydrate used for emergency treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of sodium dichloroisocyanurate dihydrate and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium dichloroisocyanurate dihydrate. It gives information on its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use of sodium dichloroisocyanurate dihydrate (see Annex B).

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Chemicals for emergency use - Sodium dichloroisocyanurate, dihydrate

Artikelnummer: STD-8013591

Utgåva: 3

Fastställd: 2015-03-29

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 12932:2008