Standard Svensk standard · SS-EN 13564-3:2004

Avlopp - Översvämningsskydd - Del 3: Kvalitetssäkring

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements for anti-flooding devices for buildings to ensure conformity of these products with EN 13564-1.

Ämnesområden

Avloppsinstallationer (91.140.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Anti-flooding devices for buildings - Part 3: Quality assurance

Artikelnummer: STD-36520

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-06-18

Antal sidor: 10