Standard Svensk standard · SS-EN 806-4:2010

Vattenförsörjning - Tappvattensystem för dricksvatten - Del 4: Installation

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements and gives recommendations for the installation of potable water installations within buildings and for pipework outside buildings but within the premises in accordance with EN 806-1. This European Standard is applicable to new installations, alterations and repairs.

Ämnesområden

Vatteninstallationer (91.140.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-73501

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-03-22

Antal sidor: 64